Confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor

1. Colectarea datelor

Website-ul emiliachebac.com colectează informații de la utilizatori prin următoarele modalități:

 • direct de la utilizator – abonare newsletter, completare formulare
 • din rapoartele oferite de serviciul extern de monitorizare Google Analytics. Toate informațiile colectate astfel sunt anonimizate.
 • prin intermediul cookieurilor.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii acestui site: emiliachebac.com.

Ultimul update al acestui document a avut loc pe data de 03 Septembrie 2018.

2. Ce date sunt colectate de la utilizator

Pentru diferite facilități/funcții oferite de Website-ul emiliachebac.com, este necesară colectarea unor date cu caracter personal, astfel:

 • Formular contact & de comentarii: nume, prenume, e-mail
 • emiliachebac.com utilizează diferite aplicații și servicii terțe pentru a spori experiența vizitatorilor săi. Acestea includ platforme social media cum ar fi Facebook, LinkedIn și WhatsApp (prin utilizarea butoanelor de partajare) sau conținut încorporat de pe Youtube și Vimeo. Prin urmare, cookie-urile pot fi setate de aceste terțe părți și utilizate de acestea pentru a vă urmări activitatea online. Nu avem control direct asupra informațiilor colectate de aceste cookie-uri.
 • Utilizăm pluginul Instagram Feed pentru a afișa conținut din social media peacest site. Drept urmare, emiliachebac.com face cereri către serverele Instagram pentru a obține datele pentru a popula feedurile și pentru a afișa imagini și clipuri video. Aceste solicitări fac ca adresa dvs. IP să fie vizibilă pentru Instagram, care poate să o folosească în conformitate cu politica de confidențialitate a datelor, si anume: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Pe emiliachebac.com, Google Analytics colectează date anonimizate. Începând din 25 mai 2010, Analytics oferă funcția _anonymizelp în arhiva JavaScript ga.js (și, de mai puțină vreme, ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true) în arhiva analytics.js), pentru a le permite proprietarilor de site-uri să solicite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse în cadrul produsului. Această funcție este proiectată pentru a ajuta proprietarii de site-uri să respecte politicile de confidențialitate sau, în unele țări, recomandările din partea autorităților locale responsabile de protecția datelor, care pot împiedica stocarea de informații privind adresa IP completă. Ascunderea/mascarea adreselor IP se efectuează imediat ce sunt primite datele de rețeaua de culegere Analytics, înainte de a avea loc stocarea sau procesarea. Puteți impiedica complet prelucrarea de date despre dvs. de catre Google Analytics prin instalarea acestei extensii de Chrome.

3. Scopul colectării datelor

 • În cazul formularelor de contact datele furnizate sunt necesare pentru a identifica persoana în cauză și pentru ca aceasta să fie contactată pentru a-i răspunde la mesaje.

Temei: 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați, prin completarea și trimiterea formularului de contact.

 • În cazul comentariilor, datele furnizate sunt necesare pentru a identifica persoana în cauză (pentru a participa la discuții etc.).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al meu, Emilia Chebac, de a asigura funcționarea corectă a emiliachebac.com, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor săi, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. De asemenea are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați, prin completarea și trimiterea datelor in casutele de comentarii.

 • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare al emiliachebac.com, precum și în vederea îmbunătăţirii experienței oferite.

În urma introducerii datelor in aceste formulare emiliachebac.com colectează date personale, însă le păstrează confidențialitatea. Scopul strict este de a răspunde la solicitări și de a continua eventuala corespondență. Vă asigur că datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pe site nu vor fi înstrăinate. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, dar poate

 • emiliachebac.com nu foloseste in prezent un newsletter pentru a comunica cu cititorii.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal & Transferul datelor cu caracter personal

Nu voi divulga/vinde/furniza niciodată unor terți datele dvs. personale, decat atunci cand dezvaluirea este prevazută de lege.

Deasemenea ma voi asigura prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță.

5. Durata pentru care prelucrăm datele

Ca principiu, administratorul emiliachebac.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către emiliachebac.com, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea emiliachebac.com cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către emiliachebac.com a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, emiliachebac.com să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către emiliachebac.com către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al emiliachebac.com sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care emiliachebac.com poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@emiliachebac.com.